Aby przenieść element, wybierz go za pomocą spacji i przenieś go, naciskając Ctrl/Cmd + klawisze strzałek